Informatie- en Communicatietechnologie

In een bedrijf en organisatie zijn vele informatie- en communicatielijnen. Het is zaak dat deze lijnen goed op elkaar afgestemd en waar nodig verbonden zijn. 

Informatie zijn de gegevens die de kennis van de ontvanger vergroten. Gegevens zijn feiten.

De eisen van bruikbare informatie

Als informatie aan één van volgende eisen niet voldoet, is het geen bruikbare informatie:
♦    'Betrouwbaar': de informatie moet juist en volledig zijn.
♦    'Relevant': de informatie moet zoveel mogelijk aansluiten op de informatiebehoefte.
♦    'Tijdig': de informatie moet er op het juiste moment zijn.
♦    'Vergroot de kennis': de informatie moet de kennis van de ontvanger vergroten.

Het gebruik van informatie

Je kunt informatie op verschillende manieren gebruiken:
♦    'Beslissingsinformatie': de informatie wordt gebruikt om beslissingen te maken.
♦    'Verantwoordingsinformatie': de informatie wordt gebruikt om verantwoording af te leggen.
♦    'Feedbackinformatie': de informatie wordt gebruikt om verandering waar te nemen.

Communicatie

Communicatie is het uitwisselen van informatie tussen een zender en een ontvanger. De zender geeft informatie en de ontvanger krijgt informatie. Die informatie kan alles zijn wat een persoon of organisatie aan een andere persoon of organisatie wil laten weten.

Er zijn verschillende soorten communicatie:
♦    'Interne communicatie'
♦    'Externe communicatie'

Interne communicatie

Als communicatie plaatsvindt tussen personen of afdelingen binnen een organisatie, is dat interne communicatie. Dit gebeurd doorgaans middels vergaderingen, gesprekken of op schrift.  

Externe communicatie

Bij communicatie tussen afdelingen en personen van een organisatie met de buitenwereld, spreken we van externe communicatie. 

Informatiesysteem

Een informatiesysteem is het geheel van personen, hulpmiddelen en activiteiten dat gericht is op het verzamelen, verwerken en verstrekken van gegevens om te kunnen voorzien in de informatiebehoeften van personen binnen en buiten de organisatie, met als doel overzicht te houden over alle gegevens en informatie. De activiteiten die daarbij plaatsvinden, zijn onderdeel van het informatieverzorgingproces.

Stagnatie

Wanneer er stagnatie is op de lijnen binnen uw bedrijf of organisatie en dossiers stapelen zich op, dan is Proper Consulting uw ideale partner in deze.