Links

 

Onderstaand een selectie van interessante links op het gebied van overheidszaken, faillissementen en surseances.

 

Titel

 

 

         

Omschrijving

 

 

 

Maandcijfers faillissementen

 

Handelsregister

 

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

 

Overheidsinformatie over belastingzaken

 

Europese Commissie

 

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie waar alle (kandidaat-) notarissen in Nederland verplicht bij zijn aangesloten.