Personeelsbeleid

In bedrijven en organisaties heb je verschillende soorten beleid. Sociaal beleid is het geheel van maatregelen dat nodig is om mens en arbeid zodanig op elkaar af te stemmen dat de doelen van de organisatie en die van de medewerker gerealiseerd kunnen worden. Het sociaal beleid kun je uitwerken in een plan en dat kun je dan weer uitwerken in verschillende deelplannen, zoals een loopbaan- en een opleidingsplan.

Doelstellingen

Net als het bedrijf en de organisatie hebben de werknemers ook eigen doelen. Een goed sociaal beleid zorgt ervoor dat deze doelen zo min mogelijk met elkaar in strijd zijn. Personeelsbeleid in een onderdeel van sociaal beleid. Personeelsbeleid is gericht op alle aspecten van de relatie tussen mens en arbeid binnen de organisatie.

Personeelsbeheer

Voor de uitvoering van het personeelsbeleid is vaak een afdeling personeelszaken. Deze stafafdeling houdt zich onder anderen bezig met het uitvoeren van het sociaal beleid, het registreren van beoordeling- en functioneringsgesprekken en loopbaangegevens en het coördineren van werving- en selectieprocedures, opleidingsactiviteiten en personeelsbeheer.

Motivatie

Hoe meer de doelstellingen van de organisatie en die van de werknemers parallel lopen, des te groter de kans dat de organisatiedoelstellingen worden bereikt. Daarom willen bedrijven en organisaties graag weten wat werknemers motiveert. Hier heeft Proper Consulting ideeën over hetgeen we graag eens met u willen komen bespreken.