Startende Ondernemer

Wanneer u uiteindelijk besloten heeft een onderneming te starten na alle voorbereidingen, zoals gesprekken, gelezen documentatie etc. en bij het punt bent aangekomen om een ondernemingsvorm te kiezen welke het beste bij u past. Lees dan beslist volgende alinea‘s alvorens u zich laat registreren bij het handelsregister.

Voorkomen is beter dan genezen!
Let op dat u niet in de valkuil loopt waar menig ondernemer later van zegt: “Wanneer ik destijds wist wat ik nu heb ervaren en doorgemaakt, dan had ik een andere rechtsvorm gekozen.”

Natuurlijk start je met een positieve instelling een onderneming. Ondernemer zijn betekent ook risico‘s nemen. Wat je niet wilt is dat wat is geïnvesteerd en opgebouwd je wordt ontnomen door verkeerde keuzes bij de start van de onderneming.

Kies de juiste rechtsvorm
Heel belangrijk is het kiezen van de juiste rechtsvorm. Het belangrijk om te weten bij welke persoon, of rechtspersoon de aansprakelijkheid ligt wanneer o.a. niet meer aan de betalingsverplichtingen kan worden voldaan.

Vaak kiezen startende ondernemers om kostenoverwegingen voor persoonlijke deelname in de vorm van de eenmanszaak, v.o.f. of c.v., waarbij de ondernemer persoonlijk aansprakelijk is voor schulden in de onderneming.

Persoonlijke aansprakelijkheid
Proper Consulting raadt daarom aan een rechtsvorm te kiezen waarin de ondernemer niet persoonlijk aansprakelijk is voor zakelijke tegenslagen in de door hem bestuurde onderneming, welke mogelijk kunnen resulteren in een persoonlijk faillissement met alle nare gevolgen van dien, zoals gedwongen verkoop van roerende- en onroerende goederen.

Wellicht kent u de verhalen van het bankroete ondernemersgezin, in de situatie van een schuldsanering, dat minimaal 3 jaar lang rond moet zien te komen van € 70,- leefgeld in de week en de gelegde loonbeslagen, wanneer weer vanuit een werknemerssituatie kan worden gaan gewerkt.

Advies
Wij kunnen u rechtsvormen aanbevelen waarin u, met weinig financieële middelen aan oprichtingskosten, kunt beschikken over een ondernemingsvorm waarmee u zaken kunt ondernemen en bij rechtmatig handelen gevrijwaard blijft van persoonlijke aansprakelijkheid.

Informatie
Velen zijn u voorgegaan! Neem voor een degelijk, eerlijk en vooral creatief advies contact met ons op.